Privacyverklaring

Fotokriebels vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@fotokriebels.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Fotokriebels is een eenmanszaak, gevestigd te (4332 DB) Middelburg aan Strandplevierhof 27. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80244696. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken en de gegevens die uit deze systemen naar voren komen.

Ook kan ik jou vragen om namen, geboortedata en persoonlijke kenmerken van familieleden, en eventuele trouwdata, sterfdata en overige gebeurtenissen.

Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens 3 maanden na het einde van onze overeenkomst, om jou extra tijd te geven voor het maken van een back-up, tenzij jij eerder aangeeft zelf een back-up te hebben gemaakt. De inloggegevens van jouw systemen zal ik direct na het einde van de opdracht verwijderen. Jij zult hier een bevestigingsmail van ontvangen.

Ik ben mij ervan bewust dat het beeldmateriaal dat ik in zie veelal van persoonlijke en vertrouwelijke aard zijn. Ik zal dit materiaal te allen tijde als zodanig behandelen en verwerken. Zodra onze overeenkomst is beëindigd zal ik het materiaal retourneren zonder het achterhouden van kopieën in welke vorm en op welke gegevensdrager ook, tenzij anders overeengekomen.

Wij kunnen overeenkomen dat ik mijn werkzaamheden uitvoer door op afstand jouw computer over te nemen. Jou wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met het sluiten van onnodige programma’s en gegevens.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, leveradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, factuurnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en eventueel jouw telefoonnummer voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Wanneer ik affiliatie ben voor een van mijn partners zullen deze partijen cookies op mijn website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan mij kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn cookiestatement en de
privacyverklaringen van deze partijen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Matomo Analytics en een Meta Pixel en conversions API en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Meta gebonden.

Deze diensten maken ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Je leest meer over deze cookies en de persoonsgegevens die zij verwerken in mijn cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam (en de namen van eventuele kinderen), leeftijd, foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook je telefoonnummer invullen. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor mij zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn masterclasses, cursussen, wachtlijsten of weggevers, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar, cursus of workshop betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de online omgeving verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerk ik in dit account de gegevens die jij zelf invult, jouw factuurgegevens en eventuele berichten. Deze berichten kunnen ook worden ingezien door het platform waar ik de cursus host. Ik bewaar deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert of de content niet meer voor jou beschikbaar is.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon in zie waar ik inzicht toe heb bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor mijn klanten. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn klanten waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen
brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die
door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@fotokriebels.nl.
Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen mede derde partijen voor het digitaliseren van oud filmmateriaal en cloudservices. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. Wanneer ik jouw gegevens verwerk buiten de Europese Economische Ruimte zal ik passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@fotokriebels.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stel je vraag hier
1
Heb je een vraag?
Hoi, waar kan ik je mee helpen?